Göteborg

Komplett anläggning för massor

Gkvalitet,miljö%20grabbar[1]öteborg ligger i hjärtat av en region som genomgår kraftiga förändringar. Flera stora infrastrukturprojekt genomförs nu och i framtiden. Och RGS 90 i Göteborg är på många sätt unikt. Faktum är att anläggningen idag är den enda i regionen som kan ta emot jord, betong, asfalt, bygg- och rivningsavfall och alla andra förorenade massor som behöver tas omhand vid bygg- och anläggningsarbeten. Stor kapacitet, noggrann behandling, hög effektivitet och engagerade och kunniga medarbetare gör att inkommande transporter ofta kan återvända till projektplatserna med färdigbehandlade, 100% återvunna och nyttiggjorda, produkter. Tillsammans med det strategiska läget, som minimerar antalet och längden för transporterna, gör det RGS 90 till en anläggning med ett riktigt starkt erbjudande till den miljömedvetna kunden.